Fractie

Het ChristenUnie  deel van de CU/SGP fractie in Waterschap Zuiderzeeland bestaat uit Arjen Bouwmeester en Andries Poppe. Namens de SGP zit Jacob de Borst in de fractie. 
In de praktijk opereert de CU/SGP fractie samen met het CDA en vormen zodoende het samenwerkingsverband C3.

Het waterschap is een monistisch systeem zodat de Heemraden ( het dagelijks bestuur samen met de dijkgraaf) ook deel blijven uitmaken van het algemene bestuur. Andries Poppe is Heemraad.

De contactgegevens van de fractieleden treft u hieronder aan en wilt u contact met hen? Klik dan op de naam.

Namens de ChristenUnie

Andries Poppe = Heemraad

Arjan Bouwmeester = fractievoorzitter

namens de SGP
Jacob de Borst = fractiesecretaris