Verkiezingen 2023

Kandidatenlijst periode 2023-2027

Verkozen door de leden van de ChristenUnie en SGP voor de periode 2023-2027.
scroll naar onder voor het verkiezingsprogramma

kandidatenlijst 23_27

Verkiezingsprogramma voor Waterschap Zuiderzeeland

Het verkiezingsprogramma voor de volgende vier jaar is bekend.

Het conceptverkiezingsprogramma is door de programmacommissie bestaande uit Wolter van der Kooij, Andries Poppe uit de ChristenUnie en Jacob de Borst namens de SGP geschreven. 
De besturen van SGP en ChristenUnie Flevoland hebben het programma vastgesteld.

U kunt het programma hier downloaden.

Feest van de democratie

Het Feest van de democratie kent meerdere mijlpalen. Na de inschrijving van politieke partijen volgt de mijlpaal van de dag van de kandidaatselling. 30 januari 2023 Hebben Niels Pikkert namens de ChristenUnie en Jacob de Borst namens de SGP de gezamenlijke kandidatenlijst, met bijbehorende papierwinkel, ingeleverd bij de voorzitter van het Waterschap Zuiderzeeland, Dijkgraaf Hetty Klavers.Image2